You are here

Sjaak Polman Kiest voor Delta's

Nieuws
28.05.2014

Polmans kwekerij in Teuge teelde vroeger groenten. Pas in 1989 begonnen ze met het telen van pelargoniums.

  

Kwekers die de Delta-viool aan hun assortiment hebben toegevoegd doen dit vaak voor jaren zoals kwekerij Polman uit Teuge. “Het zal zo’n vijftien jaar geleden zijn dat we de Delta F1 selectie van Syngenta FloriPro Services aan ons assortiment hebben toegevoegd”, zegt kweker Sjaak Polman. “Een prima keuze overigens, want we kozen bewust voor kwaliteit omdat we onze klanten geen teleurstelling willen verkopen. 

Inmiddels zijn we al vele jaren gespecialiseerd in de teelt van perkplanten en geraniums en telen we jaarrond een prachtig kwaliteitsassortiment”. De kwekerij van Polman was aanvankelijk georiënteerd op de teelt van groente. Na het overlijden van zijn vader is hij samen met zijn moeder in een maatschap verder gegaan. Sinds 2000 deelt Polman de maatschap met zijn echtgenote Gerrie. 

Het was echter in 1989 dat Kwekerij Polman de overstap van de groenteteelt naar perkgoed en geraniums maakte. Dit is begonnen met zaaigoed en stekgoed. In rap tempo nam het kasoppervlak toe. Het assortiment groeide mee. Van lieverlee kwamen er ook violen bij. “Hiervan hebben we meerdere series geprobeerd, maar we kwamen toch steeds weer terug bij Delta. Syngenta FloriPro Services biedt ons hiermee een prachtig product waar we helemaal achter kunnen staan”. 

Uniformiteit 
Wat de doorslag voor deze keuze gaf, was volgens Polman omdat de bloeiresultaten van deze grootbloemige violen beduidend strakker zijn dan die van andere grootbloemigen. “Zo is de uniformiteit niet alleen binnen één kleur consistent, maar geldt dit voor alle kleuren die deel uitmaken van het Delta-assortiment. Hier kan geen alternatieve samengestelde serie violen tegenop. Bovendien geeft Delta weinig uitval”. Om dit te illustreren stelt Polman dat er van elke 110 vierkante meter violen die bij hem in de kwekerij worden geteeld, maar liefst 109 vierkante meter de verkoop ingaan. “Ook dit aspect is belangrijk, want derving is medebepalend voor de opbrengst als de verkoopprijs vooraf al vast staat. Je wil dan immers zo min mogelijk weggooien”.

Milieu 
Behalve de hoge mate van uniformiteit door veredeling, is de Delta eenvoudig en snel te telen. Hierdoor wordt het gebruik van remstoffen geminimaliseerd, zegt Polman. Dit zorgt ervoor dat Deltaviolen milieutechnisch nauwelijks nog belastend zijn. Het hoogtepunt van de leveringen is normaliter van eind februari tot eind maart, maar door het extreem koude voorjaar kwam het seizoen deze keer veel later op gang. “Je zou dan denken dat dit ten koste ging van de kwaliteit, maar daarover hadden we niets te mopperen. Sterker nog, de voorspelde lange houdbaarheid heeft zich in de praktijk bewezen. Voor telers zijn al deze eigenschappen erg belangrijk”. 

Bezoek www.doitdelta.nl voor alle informatie over deze unieke serie Violen.

Lees meer ... E-News van juni