You are here

Cyclamen Symposium 26 september

Nieuws
21.09.2012

Syngenta organiseert op 26 september een symposium voor cyclamentelers in het Westland. Hier komen genetica, opkweek en gewasbescherming aan bod. De bijeenkomst telt voor de telers mee voor verlenging van de spuitlicentie.

  

Door Switch® 60% minder aangetaste bloemen in cyclaam

In 2011 heeft Syngenta in een groot project de teelt van cyclamen onder de loep genomen. In samenwerking met enkele telers is elk teeltaspect, zoals klimaat, bemesting, gewasbescherming en teeltplanning bekeken en beoordeeld. Een belangrijk doel van het project is erop gericht om meer grip te krijgen op de teeltplanning en de houdbaarheid in de afzetketen. Hiervoor is een tool ontwikkeld genaamd PlantelligenzTM. Aan de hand van klimaatgegevens kan tot op de dag nauwkeurig worden voorspeld wanneer de cyclamen in bloei komen en wanneer er geraapt kan worden. Met behulp van de tool is de teler in staat om ook tijdens de teelt nog bij te sturen.

Na het oppotten kan Pythium zorgen voor uitval. Een behandeling met Ridomil Gold®direct na het oppotten heeft een positief effect op de wortelvorming en ontwikkeling van het gewas. Botrytis heeft de meest nadelige invloed op de kwaliteit. In uitbloeiproeven bij het Testcentrum Aalsmeer blijkt dat door een plantbehandeling met Switch het percentage aangetaste bloemen met bijna 60% werd gereduceerd.

Syngenta organiseert op 26 september een symposium voor cyclamentelers bij Demokwekerij Westland, Zwethlaan 52, 2675 LB Honselersdijk, waarin genetica, opkweek en gewasbescherming aan bod komen. De bijeenkomst telt voor de telers mee voor verlenging van de spuitlicentie.

Wij willen u graag voor deze bijeenkomst uitnodigen.

Het programma ziet er als volgt uit:

17.00 - 17.15: 
Ontvangst en registratie voor spuitlicentie verlenging en officieel welkom door Flori Pro Services

17.15 - 17.30: 
Presentatie door Jeroen Sanders (Proeftuin Zwaagdijk)

17.30 - 18.00: 
Rondleiding in de kas (waaronder gewasbeschermingsproeven van Syngenta Crop Protection)

18.00 - 18.45: 
Diner in buffetvorm 

18.45 - 19.20: 
Presentatie door Joost Verheijen (Directeur Grootbedrijf Rabobank Westland) over marktontwikkelingen in pot- en perkplanten

19.20 -20.05: 
Presentatie door Tom van der Gouw (Syngenta Crop Protection) over specifieke problemen (Botrytis en Pythium) in de cyclamenteelt en hoe hier mee om te gaan.

20.05 - 20.15: 
Pauze

20.15 - 21.00: 
Presentatie door Eric Forschelen (Syngenta Flowers) over de PlantelligenzTM(Introductie van uniek bloeivoorspellingsmodel voor de cyclamenteelt) 

± 21.15: 
Einde